Неограничен брой потребители

Ние сме от поколението, което не вярва в лимитите. Все пак живеем във век,  в който автомобил лети в посока Марс, а великите сили се борят да колонизират Луната...

В нашия софтуер също няма лимити, така както смятаме, че и в развитието на вашия бизнес не трябва да има лимити.

Затова ви предлагаме:

  • неограничен брой потребители, на които да дадете достъп до вашата система
  • неограничен брой устройства,  от които да използвате системата
  • неограничен брой резервации (колкото повече - толкова по-добре за всички)
  • неограничен брой издадени фактури
  • неограничен брой стаи
  • неограничен брой периоди и вариации на цените ви

Ние нямаме ограничения към вас, защото вярваме, че само когато е свободен от различни ограничения,  един бизнес може да реализира постоянен растеж. А ние сме тук именно затова - да ви помогнем в ръста на резервациите и приходите ви.