Условия за ползване

 

Общи условия за използване на сайта www.roombre.com

 

 1. Обща информация

1.1. "Диномика” ООД е собственик на уебсайта www.roombre.com.

1.2. Настоящите общи условия (“Общи условия”) уреждат правилата за регистрация и изолзване на услугите на уебсайта www.roombre.com (“Сайт”).

1.3. Сайтът съдържа съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Клиента.

1.4. Използвайки нашия Сайт, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези Общи условия, както и с нашата Политика за обработване и сигурност на личните данни. 

1.5. В тези Общи условия, термините по-долу, следва да имат следното значение:

       1.5.1.Roombre” означава уеб платформата, качена на следната интернет страница: www.roombre.com.

      1.5.2.Клиент” означава физическо или юридическо лице, което се регистрира на Сайта, в качеството си на представител на хотел и опрериращ като хотел, с цел използване на платформата на Сайта за хотелски мениджмънт и други услуги.

       1.5.3.Гост на Клиента” означава физическо или юридическо лице, което резервира услуга в Хотела/Обекта, предоставена от Клиента;

       1.5.4.Хотел” и/или „Помещение” означава обектът, във връзка с който се прави регистрация и се използва Сайтът, от името на Клиента като представител на обекта;

 1. Характеристика на платформата

2.1. Roombre е уеб платформа, достъпна на адрес roombre.com, предназначена за хотели, както и различни помещения и обекти, предоставяни за ползване на хотелски принцип, която предлага лесна възможност да управлявате резервациите във Вашия хотел, eлиминира разходи за резервации, таксувани от трети страни, като туристически агенции и големи резервационни платформи, позволява на гостите Ви да резервират бързо и лесно, без посредници и високи комисионни, директно през Вашия уебсайт чрез специален вграден код, който предоставяме напълно безплатно.

2.2. Чрез платформата, Roombre дава възможност на Клиентите:

     2.2.1. да извършат регистрация и създаване на профил с цел хотелски мениджмънт, резервации и използване на допълнителни услуги;

      2.2.2. да въвеждат резервации и да следят заетостта в Хотела/ Помещението;

      2.2.3. да генерират фактури от името на Клиента (съответно Хотела/ Помещението);

      2.2.4. да създадат неограничен брой подпрофили, на които Клиентът да даде пълен или ограничен достъп;

      2.2.5. да използват платформата на неограничен брой устройства,  от които да използват системата;

      2.2.6. да направят неограничен брой резервации чрез платформата;

3. Регистрация на акаунт в Roombre

3.1. Клиентът създава профил (акаунт) на хотела или обекта, който представлява. В профила на Клиента следва да се посочат актуални данни за неговата дейност. С регистрацията на профил, Клиентът може да започне да използва уеб платформата на Roombre.

3.2. Влизането в акаунта на Клиента се осъществява чрез идентифициране с потребителско име и парола.

3.3. Използвайки профила си в Roombre, Клиентът ще може да управлява и запазва различни данни за своята дейност. След регистрация на профила, на Клиента се предоставя достъп до администраторските функции в профила му и му се предоставя специален вграден код, който се предоставя безплатно от Roombre. По този начин се правят бързи, лесни и сигурни резервации, осъществени директно през уебсайта на Клиента.

3.4. Регистрацията на профил дава възможност Клиентът самостоятелно да въвежда, променя и изтрива информация за своята дейност, както и да създава допълнителни подпрофили на лица, които ще имат достъп до профила на Клиента в платформата Roombre.

3.5. За да създадете подпрофил на Ваш служител (служител на Клиента, респ. хотела) или друго лице, което да има достъп (пълен или ограничен) до акаунта на Клиента, следва да попълните и предоставите данни, а именно:

     3.5.1. Наименование на хотела/помещението или обекта, неговата категоризация, адрес, телефонен номер за контакт, адрес на електронна поща;

      3.5.2. Данни за собственика на обекта, включващи имена на физическо лице или наименование на юридическо лице, ЕИК номер, адрес, телефонен номер и лице за контакти;

      3.5.3. Вид на обекта и на предлаганите помещения за настаняване, както и наличните допълнителни удобства, които съответното помещение или обект предлага;

      3.5.4. Цени за ползване на предлаганите помещения.

3.6. По отношение на подпрофилите, които ще създадете в акаунта на Клиента, само лице с администраторски функции ще може да вижда цялата информация за дейността в профила на всички останали лица, които имат достъп чрез ограничен подпрофил (нямат администраторски функции в профила на Клиента).

4. Закриване на акаунт и прекратяване на достъп

4.1. Roombre си запазва правото да забрани достъпа до акаунт на Клиент и да изтрие неговата регистрация веднага в случай на неправилно или неправомерно използване на Сайта.

4.2. Клиентът може да заяви спирането на достъп до своя акаунт.

4.3. Чрез изтриване на акаунта, всички данни на Клиента (включително подпрофилите) ще бъдат изтрити. В такъв случай всички данни, въведени от Клиента (независимо дали с администраторски или ограничен подпрофил) ще бъдат изтрити, а Roombre няма да носи отговорност, ако вследствие изтриването на акаунта Клиентът (и/или негови гости, и/или трети лица) претърпят вреди от какъвто и да е вид.

4.4. Клиентът не може да направи повече от един акаунт на Хотел или Обект. Клиентът носи отговорност за точността, верността и пълнотата на всички данни, които въвежда.

4.5. В случай на нарушение на Общите условия, Roombre има право без обявяване на причина да деактивира и забрани достъпа временно или постоянно на Клиент, регистриран на Сайта.

5. Такси

5.1. Нашите такси са базирани на броя резервации. Ако Клиентът направи по-малко от 50 резервации през съответния месец, не дължи нищо и няма да бъде таксуван. За целите на тези Общи условия и използването на Сайта, “резервация” означава резервиране на едно помещение. За избягване на съмнение, ако с едно действие се резервират повече от едно помещение (независимо дали в хотел или друг вид обект, например, стая, кемпер, къща за гости (изброяването е примерно), предлаган/и от Клиента, броят на резервациите ще се калкулира според броя на запазените/ резеривани помещения.

5.2. Ако Клиентът направи повече от 50 резервации за съответния месец, ще бъде таксуван, както следва:

      5.1.1. За всяка резервация след 50-тата по 0,99 евроцента на резервация до достигане на 150 резервации;

      5.1.2. За всяка резервация след 150-тата по 0,89 евроцента на резервация до достигане на 300 резервации;

      5.1.3. За всяка резервация след 300-тата по 0,69 евроцента на резервация до достигане на 1000 резервации;

      5.1.4. При повече от 1001 резервации – по 0,49 евроцента на резервация.

Може да използвате нашия динамичен калкулатор, поместен на началната страница на Roombre и да сметнете колко бихте платили при определен брой резервации.

5.3. Ако резервациите на Клиента са планирани напред във времето за след 6 (шест) или повече месеца, не е нужно да се извършва предварително плащане. В такъв случай, Клиентът следва да плати, когато съответният гост на Клиента бъде настанен в Обекта.

5.4. Плащанията от Клиента към Roombre ще се извършват посредством:

       5.4.1. Платежна платформа PaySera и PayPal;

     5.4.2. По банков път, по банковата сметка на “Диномика” ООД, както е посочена върху проформа фактурата, фактурата или съобщението, което е изпратено до Вас.

5.5. Roombre може да изпраща съобщения за дължими плащания от страна на Клиента чрез платформата на Сайта и/или по и-мейл и/или друга разрешена комуникация с Клиента, както и да предоставя детайлна справка в акаунта на Клиента в Roombre. Roombre ще изпраща и фактури съласно действащото съгласие чрез платформата на Сайта и/или по и-мейл и/или друга разрешена комуникация с Клиента.

6. Отговорност.

6.1. Клиентът носи отговорност за притежанието на собствени права върху съдържанието (текстове, снимки, оценки, линкове и др.), които публикува в Сайта. Клиентът потвърждава, че притежава законните права върху съдържанието, което публикува в Сайта и по този начин не нарушава правата на трети лица.

6.2. Клиентът се задължава да не използва Сайта с цел публикуване и създаване на съдържание, което:

 • съдържа необективна, неуместна или умишлено невярна информация;
 • е неморално, порнографско или по какъвто и да е друг начин обидно;
 • нарушава правата на трети страни, както и авторските права;
 • по някакъв друг начин нарушава действащите закони или представлява престъпно деяние;
 • съдържа вируси или други компютърни програми, които вредят на софтуера или хардуера или могат да повлияят на използването на компютри по нежелан начин.

6.3. Клиентът е отговорен и гарантира, че не използва програми или функции за автоматично генериране на съдържание или преглеждане на страници. 

6.4. Клиентът носи отговорност за поверителността на своята информация в акаунта си, включително за своята парола.

6.5. В случай че Клиентът забележи неоторизирано използване на услугите на Сайта, Клиентът е длъжен да уведоми незабавно Roombre.

6.6. Roombre не носи отговорност за точността, качеството, степента на завършеност, надеждността или достоверността на информация публикувана от Клиента или от трети страни.

6.7. Всички договори и споразумения, които произтичат от предоставената услуга от Roombre, се сключват между Roombre и Клиента. Roombre по никакъв начин не е организатор, туристическа агенция или туроператор. Roombre не участва в споразумения или други договорености между гостите на Клиента и Клиента или трето лице, което е предоставило услуги на гостите на Клиента или Клиента, нито носи отговорост във връзка с искове предявени от гост на Клиента срещу самия Клиент или други трети страни. 

6.8. Roombre си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия Сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили вследствие на спирането вреди за Клиента.

6.9. Roombre не носи отговорност за технически неизправности, чиито причинители не попадат в сферата на отговорност на Roombre или са били причинени от извънредни и форсмажорни обстоятелства. Roombre не гарантира безпрепятствения достъп до данни и може да извършва технически поддръжки в свободно избран времеви период.

6.10. Roombre не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

6.11. Roombre не носи отговорност за вреди, причинени от Клиента на трети лица.

6.12. Roombre не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

6.13. Крайните потребители и гости на Клиента имат възможност да правят резервации чрез директна връзка през уебсайта на Клиента (чрез специален вграден код, предоставен безплатно от Roombre). В резултат на това, резервацията ще бъде направена директно в платформата на Roombre. В тези случаи, Roombre не е и не предоставя услуги на туристическа агенция, туроператор или сходна дейност, а e само агент предлагащ техническа връзка с хотелския сайт на Клиента.

6.14. Roombre не е лице по договора за хотелската резервация между хотелa и гост/потребител и всички искове/претенции на гост/потребител относно хотелска резервация, следва да бъдат предявени към Клиента (съответно хотела) директно, а не към Roombre. 

6.15. Тези Общи условия не се отнасят и не влияят на споразумения или договори от какъвто и да е вид между Клиента (съответно хотела) и гост/потребител или трето лице.

7. Защита на личните данни. Поверителност.

7.1. Защитата на личните данни на Клиентите е с приоритет за нас. Roombre гарантира, че обработва и съхранява лични данни в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни.

7.2. Roombre събира, обработва и използва лични данни, само ако Вие сте ги предоставили във връзка с тези Общи условия или когато е приложимо, сте дали изрично съгласие за това, или в случай че това е позволено съгласно приложимото законодателство. Roombre събира, обработва и използва подобни данни, които са необходими за правилното функциониране на предлаганите услуги от Roombre, както и за използването и функционалността на Сайта.

7.3. Roombre може да прави подробни отчети на данни за гостите и финансите на Клиента. В този случай Roombre не събира и не обработва лични данни нито свързани с Клиента, нито с гостите на Клиента. Roombre може да предостави на Клиента статистическа информация като:

 • националността на гостите на Клиента;
 • брой нощувки;
 • брой и вид резервирани промо-пакети;
 • подробни финансови статистики и прогнози.

7.4. За допълнителна информация, моля, прочетете нашата Политика за обработване и сигурност на личните данни.

8. Разни

8.1. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

8.2. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

8.3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че не бъде постигнато съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

8.4. Roombre си запазва правото да пренасочва Клиента към други страници в интернет, които се контролират от Roombre. В този случай, за Клиента ще важат Общите условия.

8.5. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Roombre на платформата www.roombre.com, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Клиенти.

8.6. Roombre и Клиентът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Клиента във всеки от следните случаи:

      8.6.1. След изричното му уведомяване от Roombre в Сайта и ако Клиентът не заяви писмено в предоставения му 7-дневен срок, че ги отхвърля; или

      8.6.2. След публикуването им на Сайта и ако Клиентът не заяви писмено в 7-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

      8.6.3. С изричното му приемане от Клиента чрез профила му в Сайта.

8.7. Клиентът се съгласява, че всички изявления на Roombre във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Клиента при регистрацията. Клиентът се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.